موضوعات = تحقیقات تاریخی مبتنی بر اسناد
بازنگری در تاریخ و زمان بندیِ حکومت فرترکه‌ها در پارس

دوره 32، شماره 4، دی 1401، صفحه 6-45

10.30484/ganj.2022.2954

فضل الله براقی؛ سید صاحب برزین


موزۀ سلسلۀ پهلوی: نمایش ایدئولوژی دولت پهلوی در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شمسی

دوره 32، شماره 4، دی 1401، صفحه 76-100

10.30484/ganj.2022.2958

مرضیه بازیار؛ اصغر محمدمرادی؛ غلامحسین معماریان


پیامدهای اجتماعی جنگ جهانی دوم در همدان (1320- 1325 ش)

دوره 32، شماره 3، مهر 1401، صفحه 6-36

10.30484/ganj.2022.2946

مجید فروتن؛ کیوان شافعی؛ محمدقربان کیانی؛ انور خالندی


تحول ساختار و سازمان نیروی انتظامی ایران درعصر قاجار(1175 تا 1304 ه ش)

دوره 32، شماره 3، مهر 1401، صفحه 38-65

10.30484/ganj.2022.2947

علی رشیدیان زرینی؛ فاطمه جان احمدی؛ محمد قصری


نبرد در «دره شلیر» (عملیات والفجر4)

دوره 32، شماره 3، مهر 1401، صفحه 66-108

10.30484/ganj.2022.2948

کیومرث فیضی؛ نصرالله پورمحمدی املشی؛ باقر علی عادلفر


نظام تیول‌داری در مازندران دورۀ قاجار (1344-1210ق)

دوره 32، شماره 3، مهر 1401، صفحه 110-135

10.30484/ganj.2022.2949

معصومه یدالله پور عربی؛ شهرام یوسفی فر؛ محمدعلی کاظم بیگی


بررسی و تحلیل روند تأسیس کارخانه‌های تولید اسلحه و فشنگ در دورۀ قاجار (1222-1340ق/1807-1922م)

دوره 32، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 46-69

10.30484/ganj.2022.2917

عادل شعبانی مقدم؛ مرتضی دهقان نژاد؛ اصغر فروغی ابری


نوع و نحوۀ مصرف موقوفات روحانیون و تجار ساری در دورۀ قاجار

دوره 32، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 112-143

10.30484/ganj.2022.2919

فرشید نوروزی؛ جمشید نوروزی


فرایند صدور مجوز چاپ و نشر روزنامه‌ها در دورۀ قاجار

دوره 31، شماره 4، دی 1400، صفحه 60-85

10.30484/ganj.2021.2761

حسن زندیه؛ کیانا شریعت پارسا


والیان ایل شادلو و طوایف ساکن در ولایت آلاداغ، در عصر افشاریه

دوره 31، شماره 4، دی 1400، صفحه 86-116

10.30484/ganj.2021.2762

علی رحمتی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ سهیلا ترابی فارسانی