موضوعات = تحقیقات تاریخی مبتنی بر اسناد
قیام ایت الله سید عبدالحسین لاری

دوره 1، شماره 4و3، اسفند 1370، صفحه 148-154

محمد‌ باقر وثوقی


مدارس ایرانی در شوروی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1370، صفحه 20-29

محدثه ایمانی


لشگرکشی بهمئی 1316 شمسی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1370، صفحه 30-37

کاوه بیات


پرونده یک ترور

دوره 1، شماره 2، شهریور 1370، صفحه 50-65

مسعود کوهستانی نژاد


واقعه پارک اتابک

دوره 1، شماره 2، شهریور 1370، صفحه 66-85

مهدی محمدی


کشف حجاب در آیینه اسناد

دوره 1، شماره 1، خرداد 1370، صفحه 6-25


قوام السلطنه و ایالات متحده آمریکا

دوره 1، شماره 1، خرداد 1370، صفحه 26-52

کاوه بیات


مدارس نسوان از آغاز تا سال 1314

دوره 1، شماره 1، خرداد 1370، صفحه 82-99

رباب حسیبی


موسسه وعظ و خطابه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1370، صفحه 100-127

مسعود کوهستانی نزاد


اسناد پراکنده

دوره 1، شماره 1، خرداد 1370، صفحه 147-159