موضوعات = تحقیقات تاریخی مبتنی بر اسناد
تحلیل محتوای کیفیِ اغراض زنان واقف در ایران (موردمطالعه شهر اصفهان در دورۀ صفوی)

دوره 33، شماره 3، مهر 1402، صفحه 26-50

10.30484/ganj.2023.3078

سید مصطفی طباطبایی؛ علی اکبر عباسی؛ محمد علی چلونگر؛ زهرا آبیار


تحلیلی بر عملکرد «کمیتۀ تشخیص و تفکیک» اسرای عراقی (1361-1369)

دوره 33، شماره 3، مهر 1402، صفحه 51-75

10.30484/ganj.2023.3079

غلامرضا علاماتی؛ امین محمدی؛ مجید شاه حسینی


روند مهاجرت کارگران ایرانی به قفقاز در قرن13ق

دوره 33، شماره 3، مهر 1402، صفحه 76-100

10.30484/ganj.2023.3080

عمریه احدآوا؛ قباد منصوربخت؛ کریم شکرف


ویژگی‌ها و مصارف موقوفات زنان ساری و بارفروش در دورۀ قاجار

دوره 33، شماره 2، تیر 1402، صفحه 75-100

10.30484/ganj.2023.3065

جمشید نوروزی؛ فرشید نوروزی؛ عباس عابدی


بازنگری در تاریخ و زمان بندیِ حکومت فرترکه‌ها در پارس

دوره 32، شماره 4، دی 1401، صفحه 6-45

10.30484/ganj.2022.2954

فضل الله براقی؛ سید صاحب برزین


موزۀ سلسلۀ پهلوی: نمایش ایدئولوژی دولت پهلوی در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شمسی

دوره 32، شماره 4، دی 1401، صفحه 76-100

10.30484/ganj.2022.2958

مرضیه بازیار؛ اصغر محمدمرادی؛ غلامحسین معماریان


پیامدهای اجتماعی جنگ جهانی دوم در همدان (1320- 1325 ش)

دوره 32، شماره 3، مهر 1401، صفحه 6-36

10.30484/ganj.2022.2946

مجید فروتن؛ کیوان شافعی؛ محمدقربان کیانی؛ انور خالندی


تحول ساختار و سازمان نیروی انتظامی ایران درعصر قاجار(1175 تا 1304 ه ش)

دوره 32، شماره 3، مهر 1401، صفحه 38-65

10.30484/ganj.2022.2947

علی رشیدیان زرینی؛ فاطمه جان احمدی؛ محمد قصری


نبرد در «دره شلیر» (عملیات والفجر4)

دوره 32، شماره 3، مهر 1401، صفحه 66-108

10.30484/ganj.2022.2948

کیومرث فیضی؛ نصرالله پورمحمدی املشی؛ باقر علی عادلفر


نظام تیول‌داری در مازندران دورۀ قاجار (1344-1210ق)

دوره 32، شماره 3، مهر 1401، صفحه 110-135

10.30484/ganj.2022.2949

معصومه یدالله پور عربی؛ شهرام یوسفی فر؛ محمدعلی کاظم بیگی


بررسی و تحلیل روند تأسیس کارخانه‌های تولید اسلحه و فشنگ در دورۀ قاجار (1222-1340ق/1807-1922م)

دوره 32، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 46-69

10.30484/ganj.2022.2917

عادل شعبانی مقدم؛ مرتضی دهقان نژاد؛ اصغر فروغی ابری