کلیدواژه‌ها = آرشیو
نقش سرمایه‌گذاری سازمان‌های آرشیوی در سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد آرشیویست‌ها

دوره 32، شماره 3، مهر 1401، صفحه 166-199

10.30484/ganj.2022.2955

زهرا نصرالهی؛ نادر نقشینه؛ مریم صراف‌زاده


مدیریت آرشیوهای دانشگاهی در دانشگاه‌های برتر جهان

دوره 32، شماره 2، تیر 1401، صفحه 126-150

10.30484/ganj.2022.2936

کوثر بابایی؛ زویا آبام؛ سعید رضایی شریف آبادی


پساتصدی آرشیوی

دوره 31، شماره 3، مهر 1400، صفحه 146-159

10.30484/ganj.2021.2721

بهناز زرین کلکی


قصر احمتا؛ آغاز آرشیو در ایران

دوره 30، شماره 3، مهر 1399، صفحه 162-189

10.22034/ganj.2020.2581

غلامرضا عزیزی؛ عمادالدین فیاضی؛ علی اکبر خدری زاده


امکان‌سنجی ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری

دوره 28، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 125-165

10.22034/ganj.2019.2321

مریم زارعی؛ معصومه کربلا آقایی کامران؛ سعید رضایی شریف آبادی


کاربردپذیری استاندارد توصیف محتوایی آرشیوی آمریکا (دَکس) در توصیف اسناد الکترونیکی

دوره 28، شماره 3، آذر 1397، صفحه 118-146

10.22034/ganj.2018.2300

فرزانه بهارلو؛ معصومه کربلا آقایی کامران؛ امیر غائبی


کنترل مستند اسامی مشاهیر( امرای لشکری و کشوری) اسناد دوره قاجار موجود در آرشیو ملی ایران

دوره 24، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 138-151

فرزانه خانی کچویی؛ سعید رضائی شریف آبادی؛ معصومه کربلا آقایی کامران


بررسی وضعیت نمایه‌سازی منابع دیداری - شنیداری در مراکز آرشیوی شهر تهران و کارآیی آن از دیدگاه کاربران

دوره 22، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 108-123

فهیمه باب الحوائجی؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ مهدیه قدیمی


امکان‌سنجی ایجاد شبکۀ اطلاع‌رسانی برای آرشیوهای فنی سدها و نیروگاه‌های وزارت نیرو در استان خوزستان

دوره 20، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 62-78

رحیم علیجانی؛ عبدالحمید معرف زاده؛ عبدالامیر اهوازیان؛ نورالله کرمی


موفقیت سازمانی در آرشیوها

دوره 20، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 122-134

محبوبه مرادیان


مطالعات آرشیوی: ارائه الگویی برای وبگاه آرشیو ملی ایران بر اساس بررسی وبگاه های آرشیو های ملی جهان و نظرات صاحب نظران آرشیو

دوره 18، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 67-80

عبدالحسین فرج پهلو؛ سعید رضائی شریف آبادی؛ عبدالحمید معرف زاده؛ معصومه دالوند


آرشیو ملی یا اسناد ملی؟

دوره 18، شماره 1، خرداد 1387، صفحه 77-82

صفیه اکرمی؛ علی سوری


نانموده‌هائی از سرگذشت آرشیو در ایران

دوره 17، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 105-120

غلامرضا عزیزی


معرفی کتاب: منابع تخصصی آرشیو

دوره 16، شماره 1، خرداد 1385، صفحه 138-139

فاطمه زارع زاده