کلیدواژه‌ها = صفوی
مناسبات مالک و مستاجر در اراضی و املاک وقفی آستان قدس رضوی در عصر صفوی

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 44-66

شهرام یوسفی‌فر؛ الهه محبوب فریمانی؛ زهرا فاطمی‌مقدم


فتحعلی خان قاجار از شاه سلطان حسین تا نادرشاه

دوره 4، شماره 3، آذر 1373، صفحه 22-27

مهری ادریسی آریمی