کلیدواژه‌ها = حفظ و نگهداری مواد
حفاظت رقمی (دیجیتالی) و حق نشر (کپی رایت):مطالعه ای بین المللی

دوره 18، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 113-121

جی. ام. بیسک؛ الهه حسینی (مترجم)؛ عاطفه کلانتری(مترجم)


مطالعات آرشیوی: اسناد الکترونیکی و مدیریت آن

دوره 18، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 81-94

بهناز زرین کلکی


حفاظت و نگه داری اسناد آرشیوی

دوره 17، شماره 4، اسفند 1386، صفحه 77-94

سعید رضائی شریف آبادی؛ صدیقه روحی؛ ملیکا دهقان ابراهیمی