کلیدواژه‌ها = ساختمانهای آرشیو
محافظت از اسناد آرشیوی در مقابل عوامل محیطی

دوره 14، شماره 2، شهریور 1383، صفحه 64-65

پیتر پاول کلاسینک؛ غلامرضا اسرار(مترجم)


حفظ و امنیت اسناد در آرشیو

دوره 3، شماره 1، خرداد 1372، صفحه 98-100

ژ-ای ببموته؛مجتبی ترکاشوند(مترجم)


حفاظت و مقابله با خسارت ناشی از آب

دوره 2، شماره 4و3، اسفند 1371، صفحه 150-154

مجتبی ترکاشوند