کلیدواژه‌ها = اسناد آرشیوی
آشنایی با آرشیو ملی مالزی

دوره 15، شماره 4، اسفند 1384، صفحه 100-112

غلامرضا عزیزی


کیفیت اطلاعات در سیستم های اطلاع رسانی آرشیوی سنتی و الکترونیکی

دوره 15، شماره 3، آذر 1384، صفحه 87-88

مرجان پیوکا؛ میروسلاو نواک؛فرح تمهیدی(مترجم)


راهکار ها و راهبردهای مرکزاسناد

دوره 15، شماره 2، شهریور 1384، صفحه 86-89

دیرک کمپتورن؛ پم آرنز؛ ژان کاکس؛موسی رضا دهقانی(مترجم)


روشهای نگهداری مواد آرشیوی در کشور مالزی

دوره 8، شماره 4و3، اسفند 1377، صفحه 123-132

ساموما تاراج؛ کامیبز درویشی(مترجم)


آشنایی با آرشیو کشور ترکیه (آرشیو دولتی ترکیه)

دوره 6، شماره 4و3، اسفند 1375، صفحه 23-24

شهلا اشرف


شورای جهانی آرشیو

دوره 4، شماره 4، اسفند 1373، صفحه 110-115

شهلا اشرف(مترجم)