کلیدواژه‌ها = اصلاحات ارضی
کنگرۀ دهقانان: تلاش دولت برای مشروعیت‌بخشیدن به اصلاحات ارضی

دوره 31، شماره 2، تیر 1400، صفحه 62-86

10.30484/ganj.2021.2668

زینب قنبری نژاد؛ حبیب الله سعیدی نیا


یک نمونه از موانع بر سر راه اصلاحات ارضی: قتل رئیس اصلاحات ارضی فیروزآباد در آبان‌ 1341

دوره 28، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 52-87

10.22034/ganj.2019.2319

محمدرضا قلیزاده؛ حبیب الله سعیدی نیا؛ علی شهوند


واکاوی پیامدهای سیاسی اصلاحات ارضی در فارس

دوره 26، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 82-103

سید صاحب برزین؛ علی رضا علی صوفی