کلیدواژه‌ها = مدیریت اسناد
مدیریت اسناد رسانه‌های اجتماعی: تحلیل محتوای‌ دستنامه‌های مدیریت اسناد رسانه‌های اجتماعی آرشیوهای ملی جهان

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 126-153

نیره خدادادشهری؛ امیر غائبی؛ معصومه کربلا‌ آقایی‌کامران


درآمدی بر مدیریت اسناد

دوره 16، شماره 1، خرداد 1385، صفحه 90-97

غلامرضا عزیزی


آشنایی با آرشیو ملی مالزی

دوره 15، شماره 4، اسفند 1384، صفحه 100-112

غلامرضا عزیزی


راهکار ها و راهبردهای مرکزاسناد

دوره 15، شماره 2، شهریور 1384، صفحه 86-89

دیرک کمپتورن؛ پم آرنز؛ ژان کاکس؛موسی رضا دهقانی(مترجم)


گزارشی از آرشیو ملی در فدراسیون مالزی

دوره 12، شماره 4و3، اسفند 1381، صفحه 106-108

نادعلی صادقیان


آموزش حفظ و نگه داری اسناد در آرشیو ملی هندوستان

دوره 2، شماره 2 و 1، شهریور 1371، صفحه 18-19

ار.گ. پرتی؛ شهلا اشرف(مترجم)