کلیدواژه‌ها = منابع آرشیوی
میزان سواد آرشیوی کاربران مراکز آرشیوی شهر تهران

دوره 29، شماره 2، تیر 1398، صفحه 176-192

10.22034/ganj.2019.2364

زینب رضایی؛ مریم ناخدا؛ علیرضا نوروزی


بررسی کاربردپذیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.اِی.) در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دوره 23، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 82-98

مرضیه جهانشاهی؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ معصومه کربلا آقایی کامران