کلیدواژه‌ها = مدیریت اسناد الکترونیکی
کاربرد استاندارد محتوایی (دی.اِی.سی.اس.) در توصیف و سازماندهی اسناد آرشیوهای رقمی

دوره 21، شماره 3، آذر 1390، صفحه 98-113

فائزه السادات طباطبایی امیری؛ اکرم احمدیان


سازمان‌های دولتی و اسناد الکترونیکی

دوره 20، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 100-120

بهناز زرین کلکی


آینده آرشیو و تحقیقات تاریخی

دوره 19، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 95-102

سیما شارقی


دورنمائی از کارکرد مدل‌های مدیریت اسناد الکترونیکی

دوره 19، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 57-68

بهناز زرین کلکی


مروری بر مدیریت اسناد الکتریکی با تأکید بر استاندارد بین المللی مدیریت اسناد «ایزو 15489»

دوره 19، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 95-110

سعید رضایی شریف آبادی؛ معصومه انصاری؛ بهناز زرین کلکی


مطالعات آرشیوی: اسناد الکترونیکی و مدیریت آن

دوره 18، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 81-94

بهناز زرین کلکی