کلیدواژه‌ها = تجارت
تجارت فرش ایران در قرن سیزدهم قمری

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 6-41

10.22034/ganj.2021.2626

مصطفی ملایی


تأثیر جنگ جهانی اول بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی سلطان‌آباد

دوره 30، شماره 4، دی 1399، صفحه 34-55

10.22034/ganj.2020.2607

عبدالله متولی؛ محمد حسن بیگی؛ مهدی جیریائی


تجارت بوشهر و راه‌های تجاری آن در سال‌های 1293 - 1324ش. / 1914 - 1945م.

دوره 20، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 22-38

مرتضی دهقان نژاد؛ ظریفه کاظمی