کلیدواژه‌ها = تاریخ شفاهی
الزام‌های حقوقی انتشار مصاحبه‌های تاریخ شفاهی در فضای مجازی

دوره 29، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 110-141

10.22034/ganj.2019.2342

پیمانه صالحی؛ غلامرضا عزیزی


مقایسۀ برخی مراکز تاریخ شفاهی داخل و خارج از کشور بر اساس مولفۀ جست‌وجو در وب

دوره 24، شماره 3، آبان 1393، صفحه 126-146

اعظم آقایی میرک‌آباد؛ محسن حاجی‌زین‌العابدینی


مقایسۀ تحلیلی خاطره‌نگاری با تاریخ شفاهی

دوره 20، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 96-122

مرتضی نورائی؛ مهدی ابوالحسنی ترقی


گزارش تجربۀ طرح تاریخ شفاهی (در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران)

دوره 18، شماره 1، خرداد 1387، صفحه 115-124

سعیده یراقی اصفهانی؛ امیر مسعود شهرام نیا


درآمدی بر ویراستاری در تاریخ شفاهی

دوره 17، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 105-118

مرتضی نورایی


گفتگو با علامۀ محقق، علی دوانی

دوره 17، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 87-102

محمد حسن رجبی دوانی؛ فاطمه نورائی نژاد


سرآغاز

دوره 16، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 5-8

مرتضی رسولی پور


شیوه نامه تاریخ شفاهی

دوره 16، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 172-186

jon hunner؛ Daniel villa؛ Pauline stoski؛ jon wall؛ شفیقه نیکنفس(مترجم)


مهارت های مصاحبه تاریخ شفاهی

دوره 15، شماره 4، اسفند 1384، صفحه 90-93

شفیقه نیک نفس (مترجم)


مستند سازی تاریخ شفاهی، تجربه آرشیو ملی مالزی

دوره 15، شماره 3، آذر 1384، صفحه 81-86

عزمی بن عبدالعزیز؛ محمد حسین شجاعی(مترجم)


چکیده مقالات نشریه کاما، سال 2002 شماره های 1 و 2

دوره 15، شماره 3، آذر 1384، صفحه 96-101

نسرین بابایی(مترجم)


آسیبهای پیاده کردن متون مصاحبه های تاریخ شفاهی

دوره 15، شماره 2، شهریور 1384، صفحه 113-115

رویا محمدلو


نقش مصاحبه کننده در گردآوی اطلاعات تاریخ شفاهی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1384، صفحه 91-93

ابوالحسن ضیا ظریفی


درباره تاریخ شفاهی

دوره 14، شماره 3، آذر 1383، صفحه 4-7

شفیقه نیک نفس


معیارهای جهانی تاریخ شفاهی

دوره 14، شماره 3، آذر 1383، صفحه 8-15

ابوالفضل حسن آبادی (مترجم)


مقدمه ای بر فلسفه تاریخ شفاهی

دوره 13، شماره 2 و 1، شهریور 1382، صفحه 66-70

مرتضی نورایی


آشنایی با اداره شفاهی

دوره 4، شماره 3، آذر 1373، صفحه 92-94

شفیقه نیک نفس