کلیدواژه‌ها = آرشیو ملی
طراحی فرایند فراهم‌آوری اسناد در معاونت اسناد ملی ایران (آرشیو ملی ایران) با کمک سامانۀ جامع مدیریت اسناد

دوره 32، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 175-200

10.30484/ganj.2022.2922

رضا شهرابی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد


مطالعات آرشیوی: ارائه الگویی برای وبگاه آرشیو ملی ایران بر اساس بررسی وبگاه های آرشیو های ملی جهان و نظرات صاحب نظران آرشیو

دوره 18، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 67-80

عبدالحسین فرج پهلو؛ سعید رضائی شریف آبادی؛ عبدالحمید معرف زاده؛ معصومه دالوند


آرشیو ملی یا اسناد ملی؟

دوره 18، شماره 1، خرداد 1387، صفحه 77-82

صفیه اکرمی؛ علی سوری


معرفی مجموعه های سند در آرشیو ملی (سند های خریداری شده)

دوره 16، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 191-204

خدیجه فهیمی فر؛ زهرا مومن فرد


یادداشت مدیرمسئول: آرشیو ملی یا بایگانی ملی؟

دوره 15، شماره 3، آذر 1384، صفحه 3-4

کیانوش کیانی هفت لنگ


ساختمانهای آرشیوی در دنیا

دوره 15، شماره 3، آذر 1384، صفحه 102-103

بهناز زرین کلک


درباره تاریخ شفاهی

دوره 14، شماره 3، آذر 1383، صفحه 4-7

شفیقه نیک نفس


یادداشت مدیر مسئول ، کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در آرشیوها

دوره 13، شماره 2 و 1، شهریور 1382، صفحه 3-3

کیانوش کیانی هفت لنگ


ترویج فرهنگ آرشیوی

دوره 13، شماره 2 و 1، شهریور 1382، صفحه 96-99

آنا ویرجینیا؛ گارسیا دوبندیکتیس؛ مریم السادات حسینی(مترجم)


گزیده گفتگو با دکتر سیروس پرهام اولین رئیس سازمان اسناد ملی ایران

دوره 12، شماره 2 و 1، شهریور 1381، صفحه 12-13

سیروس پرهام(مصاحبه شونده)


آرشیو ملی آلبانی

دوره 11، شماره 2 و 1، شهریور 1380، صفحه 41-42

شعبان سینایی


آشنایی با آرشیو کشورها: فرانسه

دوره 7، شماره 4و3، اسفند 1376، صفحه 108-118

مجتبی ترکاشوند