کلیدواژه‌ها = ایل بختیاری
بررسی تحلیلی جامعه‌شناسی تاریخی ساختار قدرت سیاسی، اجتماعی در ایل بختیاری

دوره 22، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 24-50

فریدون الهیاری؛ اصغر فروغی ابری؛ عزت الله عبدالهی نوروزی


شورش بختیاری‌ها در سال 1308ش. (شورش علی‌مردان‌خان بختیاری)

دوره 21، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 26-42

ساسان طهماسبی؛ محمد رستمی


سردار اسعد بختیاری و کوشش‌های فرهنگی

دوره 18، شماره 1، خرداد 1387، صفحه 19-24

غفار پور بختیار


ناکامی سیاسی بختیاریها در دوره قاجار و از دست دادن جایگاه خود پس از فتح تهران

دوره 17، شماره 4، اسفند 1386، صفحه 47-66

محمدرضا علم؛ بیژن بهرامی کهیش نژاد


بختیاری ها، مشروطیت، وحدت و تفرقه ایلی

دوره 16، شماره 2، شهریور 1385، صفحه 168-176

غفار پور‌بختیار