نویسنده = حسن زندیه
فرایند صدور مجوز چاپ و نشر روزنامه‌ها در دورۀ قاجار

دوره 31، شماره 4، دی 1400، صفحه 60-85

10.30484/ganj.2021.2761

حسن زندیه؛ کیانا شریعت پارسا


ساختارشناسی ذمّه‌نامه‌های دورۀ قاجار

دوره 30، شماره 3، مهر 1399، صفحه 130-161

10.22034/ganj.2020.2580

حسن زندیه؛ زهره احمدیان


کارکرد آموزشی-فرهنگی دارالمعلمات و دانشسراهای دخترانه در دورۀ پهلوی اول

دوره 29، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 106-139

10.22034/ganj.2019.2398

علی رضا سنگتراشان؛ منیژه صدری؛ حسن زندیه؛ معصومه قره‌داغی