نویسنده = فهیمه باب الحوائجی
بررسی وضعیت فعلیِ تنظیم و توصیف اسناد و عرضۀ خدمات آرشیوی در آرشیو ملی ایران

دوره 33، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 116-132

10.30484/ganj.2023.3052

رضا شهرابی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد


طراحی فرایند فراهم‌آوری اسناد در معاونت اسناد ملی ایران (آرشیو ملی ایران) با کمک سامانۀ جامع مدیریت اسناد

دوره 32، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 175-200

10.30484/ganj.2022.2922

رضا شهرابی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد


مطالعۀ مفاهیم اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری با هدف مقوله‌بندی و برقراری روابط اصطلاح‌نامه‌ای

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 200-236

10.22034/ganj.2021.2632

صدف نعیمی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ نجلا حریری


شبکه‌ مفهومی توصیفگرهای اسناد شرعی در آرشیو ملی ایران

دوره 30، شماره 2، تیر 1399، صفحه 142-164

10.22034/ganj.2020.2426

فاطمه اسفندیاری؛ زهره میرحسینی؛ فهیمه باب الحوائجی


بررسی وضعیت نمایه‌سازی منابع دیداری - شنیداری در مراکز آرشیوی شهر تهران و کارآیی آن از دیدگاه کاربران

دوره 22، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 108-123

فهیمه باب الحوائجی؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ مهدیه قدیمی