نویسنده = بهناز زرین کلکی
پساتصدی آرشیوی

دوره 31، شماره 3، مهر 1400، صفحه 146-159

10.30484/ganj.2021.2721

بهناز زرین کلکی


سازمان‌های دولتی و اسناد الکترونیکی

دوره 20، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 100-120

بهناز زرین کلکی


دورنمائی از کارکرد مدل‌های مدیریت اسناد الکترونیکی

دوره 19، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 57-68

بهناز زرین کلکی


مروری بر مدیریت اسناد الکتریکی با تأکید بر استاندارد بین المللی مدیریت اسناد «ایزو 15489»

دوره 19، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 95-110

سعید رضایی شریف آبادی؛ معصومه انصاری؛ بهناز زرین کلکی


مطالعات آرشیوی: اسناد الکترونیکی و مدیریت آن

دوره 18، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 81-94

بهناز زرین کلکی


تاریخچه اصول اخلاق آرشیوی و مواد آن

دوره 16، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 164-171

بهناز زرین کلکی