نویسنده = غلامرضا عزیزی
قصر احمتا؛ آغاز آرشیو در ایران

دوره 30، شماره 3، مهر 1399، صفحه 162-189

10.22034/ganj.2020.2581

غلامرضا عزیزی؛ عمادالدین فیاضی؛ علی اکبر خدری زاده


الزام‌های حقوقی انتشار مصاحبه‌های تاریخ شفاهی در فضای مجازی

دوره 29، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 110-141

10.22034/ganj.2019.2342

پیمانه صالحی؛ غلامرضا عزیزی


بررسی تعریف سند از دیدگاه‌های گوناگون

دوره 21، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 120-151

غلامرضا عزیزی


بررسی و مطالعۀ تطبیقی وبگاه سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران و کتابخانه و آرشیو ملی کانادا

دوره 18، شماره 1، خرداد 1387، صفحه 83-90

سعید رضایی شریف آبادی؛ الهام کریمی منصورآباد؛ غلامرضا عزیزی