نویسنده = مرتضی دهقان‌نژاد
بررسی و تحلیل روند تأسیس کارخانه‌های تولید اسلحه و فشنگ در دورۀ قاجار (1222-1340ق/1807-1922م)

دوره 32، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 46-69

10.30484/ganj.2022.2917

عادل شعبانی مقدم؛ مرتضی دهقان نژاد؛ اصغر فروغی ابری


مبادلۀ نشان های دولتی در سفرهای مظفرالدین‌شاه قاجار به اروپا

دوره 30، شماره 2، تیر 1399، صفحه 86-116

10.22034/ganj.2020.2424

مرجان رضایی؛ مرتضی دهقان نژاد؛ مصطفی پیرمرادیان


تأثیر سیاست‌های اقتصادی در تقابل بازاریان با حکومت در عصر پهلوی دوم (1320-1357ش)

دوره 29، شماره 3، مهر 1398، صفحه 36-67

10.22034/ganj.2019.2381

عادل رستمی؛ مرتضی دهقان نژاد؛ اصغر محمودآبادی


بررسی تحولات بهداشتی شهر دزفول در دورۀ پهلوی ( 1304 - 1357 ش)

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 6-27

غلامرضا درکتانیان؛ مرتضی نورائی؛ مرتضی دهقان‌نژاد


شناخت و بررسی ملفوفه‌فرمان در دوره قاجار

دوره 24، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 66-83

علیرضا نیک نژاد؛ مرتضی نورائی؛ مرتضی دهقان نژاد


میلسپو و نوسازی سامانۀ مالی و اداری در ایران

دوره 24، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 80-96

نورالدین نعمتی؛ مرتضی دهقان‌نژاد؛ مرتضی نورائی


تبیین وضعیت سیاست خارجی ایران و نقش وزیران امور خارجه (1336 - 1339 ش. / 1957 - 1960 م.)

دوره 21، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 26-59

مرتضی دهقان نژاد؛ علی جعفری؛ مرضیه یحیی آبادی


تجارت بوشهر و راه‌های تجاری آن در سال‌های 1293 - 1324ش. / 1914 - 1945م.

دوره 20، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 22-38

مرتضی دهقان نژاد؛ ظریفه کاظمی


بازخوانی نقش بانک استقراضی در اقتصاد ایران

دوره 19، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 15-32

مرتضی دهقان نژاد