نویسنده = اصغر محمدمرادی
موزۀ سلسلۀ پهلوی: نمایش ایدئولوژی دولت پهلوی در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شمسی

دوره 32، شماره 4، دی 1401، صفحه 76-100

10.30484/ganj.2022.2958

مرضیه بازیار؛ اصغر محمدمرادی؛ غلامحسین معماریان


سناریویی برای مدیریت بحران زلزله با نگاهی ویژه به حفاظت از آثار موزه‌ای واقع در ابنیۀ تاریخی

دوره 24، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 126-145

ئاکو ویسی؛ فاطمه مهدیزاده؛ اصغر محمدمرادی