دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-180 
4. مُهرنامه شاه‌سلیمان‌ صفوی

صفحه 59-82

محمدصادق میرزا ابوالقاسمی


7. کاربرد عناصر فراداده ‏ای در سازماندهی فرش‏ در موزه‏‌ها

صفحه 142-165

زویا آبام؛ لیلا درویشی؛ معصومه کربلا آقایی کامران