دوره و شماره: دوره 32، شماره 2 - شماره پیاپی 126، تیر 1401، صفحه 1-175 
مدیریت آرشیوهای دانشگاهی در دانشگاه‌های برتر جهان

صفحه 126-150

10.30484/ganj.2022.2936

کوثر بابایی؛ زویا آبام؛ سعید رضایی شریف آبادی