دوره و شماره: دوره 12، شماره 4و3، زمستان 1381 (این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل پاییز و زمستان است) 
7. انقراض سلسله قاجاریه

صفحه 67-70

رونه برتران؛ عطا آیتی(مترجم)


10. درباره سه مقاله

صفحه 104-105

ایرج افشار


12. گنجینه عکسهای تاریخی (11)

صفحه 109-117

کیانوش کیانی هفت لنگ