دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، بهار 1385 
11. آیین‌نامۀ پیشنهادی نحوۀ تنظیم و توصیف اسناد آرشیوی

صفحه 98-101

گروه تدوین اصطلاحات مدیریت طبقه بندی و نمایه سازی اسناد


17. نمایه

صفحه 124-128

ملیحه شریفی