نویسنده = نورایی، مرتضی
تعداد مقالات: 4
1. درآمدی بر ویراستاری در تاریخ شفاهی

دوره 17، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 105-118

مرتضی نورایی


2. درآمدی بر پاره ای مشکلات نظری و کارکردی تاریخ شفاهی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 147-163

مرتضی نورایی


4. مقدمه ای بر فلسفه تاریخ شفاهی

دوره 13، شماره 2 و 1، تابستان 1382، صفحه 66-70

مرتضی نورایی