نویسنده = مرسلوند، حسن
تعداد مقالات: 6
2. بررسی چند سند از مجموعه اسناد کابینه کودتا

دوره 4، شماره 3، پاییز 1373، صفحه 10-21

حسن مرسلوند


3. ایرانگردی و جهانگردی در آیینه سفرنامه ها و اسناد

دوره 4، شماره 2 و 1، تابستان 1373، صفحه 6-36

حسن مرسلوند


4. اسنادی تازه یافت از مجلس مناظره سید باب

دوره 3، شماره 4، زمستان 1372، صفحه 14-19

حسن مرسلوند


5. بیست سند منتشر نشده از دوره خاموشی مطبوعات

دوره 3، شماره 4، زمستان 1372، صفحه 71-90

حسن مرسلوند


6. پرونده بدهی های حاج محمد تقی بنکدار

دوره 1، شماره 4و3، زمستان 1370، صفحه 98-104

حسن مرسلوند