نویسنده = عزیزی، غلامرضا
تعداد مقالات: 5
1. دسترسی به منابع موجود در آرشیو ها و کتابخانه ها

دوره 17، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 97-110

غلامرضا عزیزی


2. درآمدی بر مدیریت اسناد

دوره 16، شماره 1، بهار 1385، صفحه 90-97

غلامرضا عزیزی


3. آشنایی با آرشیو ملی مالزی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 100-112

غلامرضا عزیزی


5. اسناد منتشر نشده مطبوعات آذربایجان از 1296 تا 1320 ه.ش

دوره 8، شماره 2 و 1، تابستان 1377، صفحه 62-91

غلامرضا عزیزی