نویسنده = عادل فر، باقر علی
تعداد مقالات: 2
1. • انعکاس تحولات تاریخی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی ایران در تمبرهای دورۀ رضاشاه پهلوی (1304-1320ش)

دوره 30، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 6-28

10.22034/ganj.2020.2575

سیده فروغ فتحی؛ باقر علی عادل فر؛ عبدالرفیع رحیمی؛ محسن بهرام‌نژاد