نویسنده = آقازاده، جعفر
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل روابط حکام و خان‌های ماکو با آن سوی ارس

دوره 23، شماره 1، بهار 1392، صفحه 26-39

جعفر آقازاده؛ مسعود بیات؛ فاطمه نظارت


3. فرجام اقبال‌السلطنۀ ماکوئی

دوره 19، شماره 1، بهار 1388، صفحه 55-64

جعفر آقازاده