نویسنده = باب الحوائجی، فهیمه
تعداد مقالات: 3
1. شبکه‌ مفهومی توصیفگرهای اسناد شرعی در آرشیو ملی ایران

دوره 30، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 142-164

10.22034/ganj.2020.2426

فاطمه اسفندیاری؛ زهره میرحسینی؛ فهیمه باب الحوائجی


3. بررسی وضعیت نمایه‌سازی منابع دیداری - شنیداری در مراکز آرشیوی شهر تهران و کارآیی آن از دیدگاه کاربران

دوره 22، شماره 1، بهار 1391، صفحه 108-123

فهیمه باب الحوائجی؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ مهدیه قدیمی