نویسنده = زرین کلکی، بهناز
تعداد مقالات: 5
1. سازمان‌های دولتی و اسناد الکترونیکی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 100-120

بهناز زرین کلکی


2. دورنمائی از کارکرد مدل‌های مدیریت اسناد الکترونیکی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 57-68

بهناز زرین کلکی


3. مروری بر مدیریت اسناد الکتریکی با تأکید بر استاندارد بین المللی مدیریت اسناد «ایزو 15489»

دوره 19، شماره 1، بهار 1388، صفحه 95-110

سعید رضایی شریف آبادی؛ معصومه انصاری؛ بهناز زرین کلکی


4. مطالعات آرشیوی: اسناد الکترونیکی و مدیریت آن

دوره 18، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 81-94

بهناز زرین کلکی


5. تاریخچه اصول اخلاق آرشیوی و مواد آن

دوره 16، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 164-171

بهناز زرین کلکی