نویسنده = افشارپور، مریم
تعداد مقالات: 2
2. معرفی و مقایسه روش‌‌های استحکام‌‌بخشی اسناد کاغذی و پیشنهاد کاربرد نانوالیاف سلولزی به‌منظور حفاظت از این آثار

دوره 26، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 110-131

مهدی قربانی؛ کورس سامانیان؛ مریم افشارپور؛ علی اصغر ثابت جازاری