نویسنده = خدادادشهری، نیره
تعداد مقالات: 3
1. ساماندهی منابع و ذخایر آب شهر قم در دورۀ قاجار (با تکیه بر اسناد کاخ گلستان)

دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 34-55

10.22034/ganj.2018.2268

حسین احمدی رهبریان؛ نیره خدادادشهری؛ حسن زندیه


2. مدیریت اسناد رسانه‌های اجتماعی: تحلیل محتوای‌ دستنامه‌های مدیریت اسناد رسانه‌های اجتماعی آرشیوهای ملی جهان

دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 126-153

نیره خدادادشهری؛ امیر غائبی؛ معصومه کربلا‌ آقایی‌کامران