نویسنده = نورائی، مرتضی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی حمله بلشویک‌ها به انزلی در بهار 1298 ش./1920 و طرح آن در جامعه ملل بر اساس اسناد وزارت خارجه انگلستان

دوره 21، شماره 1، بهار 1390، صفحه 6-15

لقمان دهقان نیّری؛ مرتضی نورائی؛ فرهاد پوریانژاد


2. مقایسۀ تحلیلی خاطره‌نگاری با تاریخ شفاهی

دوره 20، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 96-122

مرتضی نورائی؛ مهدی ابوالحسنی ترقی


3. تبیین مالکیت روس‌ها در سه شهر رشت، تبریز و استرآباد 1318 - 1340ق / 1900 - 1921م./

دوره 20، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 12-30

مرتضی نورائی؛ مینا سعادت