نویسنده = فیاض انوش، ابوالحسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سیاست‏‌ها و چالش‏‌های اقتصادی ایران در بحران اقتصادی 1929؛ مطالعه اسنادی

دوره 26، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 6-35

علی رستم نژاد نشلی؛ اصغر منتظرالقائم؛ ابوالحسن فیاض انوش