نویسنده = روحی، صدیقه
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی شرایط محیطی مخازن نگهداری اسناد و مدارک در سازمان‌های دولتی

دوره 24، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 84-102

غلامرضا عزیزی؛ صدیقه روحی


3. بررسی میزان تاثیر چسب‌های مرمتی در جذب و رشد عوامل بیولوژیک در حوزۀ اسناد آرشیوی

دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 62-79

زهره مرادخانی؛ مهناز عبدالله‌خان گرجی؛ رضا وحیدزاده؛ صدیقه روحی؛ رقیه محمودی


4. حفاظت و نگه داری اسناد آرشیوی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 77-94

سعید رضائی شریف آبادی؛ صدیقه روحی؛ ملیکا دهقان ابراهیمی