نویسنده = کیانی خوزستانی، حسن
تعداد مقالات: 2
1. بهره‌مندی آرشیو ملی ایران از شبکه‌های اجتماعی همراه: نگرش مدیران و کارکنان

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 128-137

شیما بهرامسری؛ امیر غائبی؛ حسن کیانی خوزستانی


2. استانداردهای فراداده‌ای اشیای موزه‌ای و ارائة مهم‌ترین عناصر فراداده‌ای موزه‌ای از نظر متخصصان موزه در ایران

دوره 24، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 104-124

طاهره راثی تهرانی؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ حسن کیانی خوزستانی