نویسنده = عزیزی، غلامرضا
تعداد مقالات: 6
2. امحایِ اوراق زائد در آیین‌نامه‌های ارزشیابی اسناد مراکز آرشیوی ایرانی و خارجی: یک مقایسه

دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 166-195

10.22034/ganj.2019.2322

زویا آبام؛ الهام جلالی فراهانی؛ غلامرضا عزیزی


4. ارزیابی شرایط محیطی مخازن نگهداری اسناد و مدارک در سازمان‌های دولتی

دوره 24، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 84-102

غلامرضا عزیزی؛ صدیقه روحی


5. بررسی تعریف سند از دیدگاه‌های گوناگون

دوره 21، شماره 1، بهار 1390، صفحه 120-151

غلامرضا عزیزی


6. بررسی و مطالعۀ تطبیقی وبگاه سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران و کتابخانه و آرشیو ملی کانادا

دوره 18، شماره 1، بهار 1387، صفحه 83-90

سعید رضایی شریف آبادی؛ الهام کریمی منصورآباد؛ غلامرضا عزیزی