نویسنده = سامانیان، کوروس
تعداد مقالات: 7
2. بهینه‌سازی گِران‌رَوی (قوام، چسبناکی) چسب گیاهی سریش برای استفاده در مرمت کاغذ

دوره 29، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 124-148

10.22034/ganj.2019.2363

نسیم کوه کش؛ کورس سامانیان؛ مریم افشار پور


5. شناسایی لکه‌های فاکسینگ در نسخه شاهنامه موسوم به مندرس

دوره 27، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 96-108

محمدعلی طاهری؛ کورس سامانیان