نویسنده = افشارپور، مریم
تعداد مقالات: 8
1. بهینه‌سازی گِران‌رَوی (قوام، چسبناکی) چسب گیاهی سریش برای استفاده در مرمت کاغذ

دوره 29، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 124-148

10.22034/ganj.2019.2363

نسیم کوه کش؛ کورس سامانیان؛ مریم افشار پور


5. بررسی تأثیر حلال‌های استفاده‌شده در آسیب‌زدایی آثار کاغذی و نسخه‌های خطی

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 100-126

فاطمه قدرتی برنج آبادی؛ مریم افشار پور


6. بررسی اوزان سنتی به کار رفته در دستورالعمل‌های ساخت مرکب در رساله‌های خوشنویسی

دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 88-102

مهرناز آزادی بویاغچی؛ مریم افشار‌پور؛ محمد حدادی


7. مرکب آهن‌مازو: بررسی روش ساخت، خوردگی و روش‌های درمان خوردگی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 134-159

مهرناز آزادی بویاغچی؛ مریم افشارپور؛ محمد حدادی