نویسنده = احمدی، حسین
تعداد مقالات: 4
1. نقش افزودنی‌ها بر کیفیت مرکب ایرانی: مطالعۀ موردی حنا و نمک

دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 128-148

زهرا سلطانی؛ حمید فرهمند بروجنی؛ عباس عابد اصفهانی؛ حسین احمدی


3. اولین سفیر قاجار در پاریس

دوره 10، شماره 2 و 1، تابستان 1379، صفحه 10-22

حسین احمدی


4. انگلیسی ها و فرزندان فرمانفرما

دوره 9، شماره 2 و 1، تابستان 1378، صفحه 16-30

حسین احمدی