نمایه نویسندگان

آ

 • آبام، زویا کاربرد عناصر فراداده ‏ای در سازماندهی فرش‏ در موزه‏‌ها [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 142-165]
 • آریافر، علی اصغر بهینه‌سازی کربوکسی‌‌‌متیل‌سلولز(CMC) در برابر عوامل میکروارگانیسم با استفاده از نانوذرات دی‌اکسید‌تیتانیوم به‌منظور ارتقاء کیفیت حفاظتی این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 116-140]

ا

 • ابوالبشری، پیمان درآمدی بر ساختارشناسی «اجیرنامه» باتکیه براسناد موجود در آرشیو آستان قدس رضوی [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 48-60]
 • ابوالفتحی، زهرا ارزیابی مدیریت خطر در موزه‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی، و گردشگری [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 78-98]
 • احمدی، حسین نقش افزودنی‌ها بر کیفیت مرکب ایرانی: مطالعۀ موردی حنا و نمک [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 128-148]
 • اسماعیلی گیوی، محمد رضا بررسی وضعیت بازاریابی خدمات آرشیوی در آرشیو ملی ایران در چارچوب مدل آمیختة بازاریابی مدل«هفت‌پی» [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 100-119]
 • اصنافی، امیررضا مقایسه عناصر ایساد با فیلدهای یونی‌مارک، مارک ایران و مارک21 [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 112-129]
 • افشار پور، مریم بهینه‌سازی کربوکسی‌‌‌متیل‌سلولز(CMC) در برابر عوامل میکروارگانیسم با استفاده از نانوذرات دی‌اکسید‌تیتانیوم به‌منظور ارتقاء کیفیت حفاظتی این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 116-140]

ب

 • بابادی، عصمت تأثیر اقدامات شرکت نفت ایران و انگلیس در ساختار اقتصادی، عمرانی، و فرهنگی اهواز [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 28-50]
 • باب الحوائجی، فهیمه بررسی وضعیت خدمات اطلاع‌رسانی باغ‌موزه دفاع مقدس شهر تهران [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 96-114]
 • باب الحوائجی، فهیمه ارزیابی مدیریت خطر در موزه‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی، و گردشگری [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 78-98]

پ

ث

 • ثقفی، مریم عبدالغفار نجم الملک و نقش او در دوره گذار از دانش جغرافیای سنتی به جغرافیای نوین [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 62-77]
 • ثمره حسینی، مرضیه تحلیل ساختار براتهای دیوانی دورۀ قاجار [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 6-31]

ج

 • جعفری، علی اکبر سیاست‌ها و عملکرد ناصرالدین‌شاه در توسعه راه‌های گیلان با تأکید بر بازخوانی و تحلیل سند امتیازنامه راه شوسه انزلی به قزوین [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 52-80]

ح

 • حسن آبادی، ابوالفضل سازمان و تشکیلات داخلی قشون دوره قاجار با تکیه بر مجموعه حسن زاده موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 28-51]

خ

 • خانی زاده، مهدی سازمان و تشکیلات داخلی قشون دوره قاجار با تکیه بر مجموعه حسن زاده موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 28-51]
 • خداداد، مهناز بررسی وضعیت خدمات اطلاع‌رسانی باغ‌موزه دفاع مقدس شهر تهران [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 96-114]
 • خسروبیگی، هوشنگ بررسی ساختار سندی و محتوایی فرمان های نادرشاه افشار و مقایسه آن با فرمان های دوره شاه سلطان حسین [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 6-27]

د

 • درویشی، لیلا کاربرد عناصر فراداده ‏ای در سازماندهی فرش‏ در موزه‏‌ها [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 142-165]

ر

 • رضائی شریف آبادی، سعید مطالعه وضعیت کدگذاری اسناد موجود در معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران(آرشیو ملی ایران) و ارائة راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت کنونی [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 120-143]
 • رضایی شریف آبادی، سعید مقایسه عناصر ایساد با فیلدهای یونی‌مارک، مارک ایران و مارک21 [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 112-129]
 • رنجبر، محمد علی کشف حجاب در فارس؛ برنامه ها و مقاومتها (بررسی اسنادی) [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 70-95]
 • روحی عزیزی، مژده شرحی بر مرمّت سنّتی آثار کاغذی در ایران [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 114-127]

ژ

 • ژیان پور، حمید بررسی اسناد کمک‌های مالی آستان قدس به زائران ایرانی در دوره قاجار بااستفاده از روش تحلیل محتوا (بازه زمانی 1264 تا پایان 1300ق.) [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 78-96]

س

 • سادات بیدگلی، سید محمود نمایه سال 1393 فصلنامه گنجینه اسناد [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 166-170]
 • سامانیان، کورس بهینه‌سازی کربوکسی‌‌‌متیل‌سلولز(CMC) در برابر عوامل میکروارگانیسم با استفاده از نانوذرات دی‌اکسید‌تیتانیوم به‌منظور ارتقاء کیفیت حفاظتی این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 116-140]
 • سامانیان، کوروس بررسی تکنیک عکاسی به کار رفته در عکس قطع بزرگ احمدشاه قاجار با بکارگیری آنالیزهای دستگاهی [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 96-113]
 • سعیدی، حوریه کشاکش‌های جانشینی ایل کلهر( 1285ق تا 1320ق) [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 52-69]
 • سلطانی، زهرا نقش افزودنی‌ها بر کیفیت مرکب ایرانی: مطالعۀ موردی حنا و نمک [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 128-148]
 • سیداحمدی، مرضیه بررسی تکنیک عکاسی به کار رفته در عکس قطع بزرگ احمدشاه قاجار با بکارگیری آنالیزهای دستگاهی [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 96-113]

ص

 • صالحی، پیمانه بررسی نگارش نامه های دیوان رسالت در عصر غزنوی، با تکیه بر تاریخ بیهقی [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 6-30]

ع

 • عابد اصفهانی، عباس نقش افزودنی‌ها بر کیفیت مرکب ایرانی: مطالعۀ موردی حنا و نمک [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 128-148]
 • عزیزی، غلامرضا مطالعه وضعیت کدگذاری اسناد موجود در معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران(آرشیو ملی ایران) و ارائة راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت کنونی [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 120-143]
 • عزیزی، غلامرضا بررسی رفتارهای اطلاع‌یابی محققان مراجعه‌کننده به آرشیو ملی ایران [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 98-110]
 • علم، محمدرضا تأثیر اقدامات شرکت نفت ایران و انگلیس در ساختار اقتصادی، عمرانی، و فرهنگی اهواز [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 28-50]
 • علیزاده مقدم، بدرالسادات وضعیت فرهنگی ارامنة بوشهر در دوره قاجار(بر اساس اسناد این دوره) [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 58-76]

غ

 • غفوری، ملیحه مطالعه وضعیت کدگذاری اسناد موجود در معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران(آرشیو ملی ایران) و ارائة راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت کنونی [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 120-143]

ف

 • فرهمند بروجنی، حمید نقش افزودنی‌ها بر کیفیت مرکب ایرانی: مطالعۀ موردی حنا و نمک [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 128-148]

ک

 • کربلا آقایی کامران، معصومه کاربرد عناصر فراداده ‏ای در سازماندهی فرش‏ در موزه‏‌ها [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 142-165]
 • کوکبی، مرتضی مقایسه عناصر ایساد با فیلدهای یونی‌مارک، مارک ایران و مارک21 [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 112-129]

م

 • محبوب فریمانی، الهه بررسی ساختار سندی و محتوایی فرمان های نادرشاه افشار و مقایسه آن با فرمان های دوره شاه سلطان حسین [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 6-27]
 • محمدی، امین تحلیل ساختار براتهای دیوانی دورۀ قاجار [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 6-31]
 • مرادی نیا، محمد جواد تحلیل عملکرد دیوان محاسبات پس از مشروطه [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 32-64]
 • مطلبی، مطلب کشاکش‌های جانشینی ایل کلهر( 1285ق تا 1320ق) [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 52-69]
 • معصومی، لیلا بررسی وضعیت بازاریابی خدمات آرشیوی در آرشیو ملی ایران در چارچوب مدل آمیختة بازاریابی مدل«هفت‌پی» [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 100-119]
 • ملکیان، حمید شرحی بر مرمّت سنّتی آثار کاغذی در ایران [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 114-127]
 • میرزا ابوالقاسمی، محمدصادق مُهرنامه شاه‌سلیمان‌ صفوی [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 59-82]
 • میرزاابوالقاسمی، محمدصادق مُهر انگشتر سلاطین متأخر صفوی [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 48-57]

ن

 • ناخدا، مریم بررسی وضعیت بازاریابی خدمات آرشیوی در آرشیو ملی ایران در چارچوب مدل آمیختة بازاریابی مدل«هفت‌پی» [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 100-119]
 • نادی، زهرا عوامل مؤثر در تجارت خارجی خراسان عصر پهلوی اول [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 32-46]
 • نورائی، مرتضی سیاست‌ها و عملکرد ناصرالدین‌شاه در توسعه راه‌های گیلان با تأکید بر بازخوانی و تحلیل سند امتیازنامه راه شوسه انزلی به قزوین [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 52-80]
 • نوری، مصطفی دولت وثوق‏ الدوله و اعاده حاکمیت ملی در مازندران [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 6-27]

و

 • وزین افضل، مهدی سیاست‌ها و عملکرد ناصرالدین‌شاه در توسعه راه‌های گیلان با تأکید بر بازخوانی و تحلیل سند امتیازنامه راه شوسه انزلی به قزوین [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 52-80]
 • وطن دوست، عبدالرسول شرحی بر مرمّت سنّتی آثار کاغذی در ایران [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 114-127]
 • وکیلی، محسن درآمدی بر ساختارشناسی «اجیرنامه» باتکیه براسناد موجود در آرشیو آستان قدس رضوی [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 48-60]

ه

 • هاشمی پور، ظهراب وضعیت فرهنگی ارامنة بوشهر در دوره قاجار(بر اساس اسناد این دوره) [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 58-76]