نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، قنبر تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر انتخاب تصاویر در آرشیوهای تصویری خبر در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 144-165]
 • اسفندیاری، فاطمه شبکه‌ مفهومی توصیفگرهای اسناد شرعی در آرشیو ملی ایران [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 142-164]
 • اسناد، گنجینه گنجینۀ اسناد، سال سی‌ام، دفتر اول، (بهار 1399) شمارۀ پیاپی 117 [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 1-192]
 • اصنافی، امیررضا پیشنهاد الگو برای ایجاد آرشیو مشارکتی در کلانشهر تهران [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 116-143]
 • افشارپور، مریم ارزیابی رفتار نانوکامپوزیت‌هایِ الیاف سلولز نسبت به دمای نرم‌شوندگی (Tg) با هدف مرمت اسناد کاغذی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 166-192]
 • امین پور، صالح حفاری‌های تجاری و اشیای کشف شده در زیویّه در سال‌های 1325 تا 1332ش. [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 36-63]

ب

 • باب الحوائجی، فهیمه شبکه‌ مفهومی توصیفگرهای اسناد شرعی در آرشیو ملی ایران [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 142-164]

پ

 • پرگاری، صالح تعامل و تقابل بنی‌صدر با مجلس بر سر انتخاب نخست‌وزیر و کابینه [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 6-46]
 • پیرمرادیان، مصطفی مبادلۀ نشان های دولتی در سفرهای مظفرالدین‌شاه قاجار به اروپا [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 86-116]
 • پورآرین، فواد تعامل و تقابل بنی‌صدر با مجلس بر سر انتخاب نخست‌وزیر و کابینه [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 6-46]

ج

 • جعفری، علی اکبر سویه‌های توسعه‌طلبی ارضی روسیه از خلیج حسین‌قلی در شمال تا سرخس در شمال شرق ایران بعداز قرارداد آخال 1299ق [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 48-70]
 • جوان، مصطفی تعامل و تقابل بنی‌صدر با مجلس بر سر انتخاب نخست‌وزیر و کابینه [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 6-46]

ح

 • حاجیانی، فاطمه قانون استخدام کشوری در دورۀ پهلوی دوم با تکیه بر اسناد [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 72-88]
 • حاجی‌زین‌العابدینی، محسن تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر انتخاب تصاویر در آرشیوهای تصویری خبر در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 144-165]

خ

 • خسروزاده، سیروان سقوط مهاباد و سرانجام هنگ چهاردهم ژاندارمری (مهر 1300 شمسی) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 64-84]

د

 • دهقان نژاد، مرتضی مبادلۀ نشان های دولتی در سفرهای مظفرالدین‌شاه قاجار به اروپا [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 86-116]

ر

 • رضایی، مرجان مبادلۀ نشان های دولتی در سفرهای مظفرالدین‌شاه قاجار به اروپا [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 86-116]
 • رضایی شریف آبادی، سعید مدیریت اسناد رسانه‌های اجتماعی دانشگاه‌های برتر جهان: پیشنهاد چارچوب برای دانشگاه‌های ایران [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 166-183]

س

 • سادات، سید محمود نمایۀ سال 1398 گنجینۀ اسناد [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 1-199]
 • سامانیان، کورس ارزیابی رفتار نانوکامپوزیت‌هایِ الیاف سلولز نسبت به دمای نرم‌شوندگی (Tg) با هدف مرمت اسناد کاغذی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 166-192]
 • سعیدی نیا، حبیب اله چالش‌های اجرای اصلاحات ارضی در فرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج فارس (1341-1350ش) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 6-35]
 • سلطانی، سارا مدیریت اسناد رسانه‌های اجتماعی دانشگاه‌های برتر جهان: پیشنهاد چارچوب برای دانشگاه‌های ایران [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 166-183]
 • سلیمانی، کریم نقش آلمانی‌ها در تأسیس راه‌آهن در ایران عصر رضاشاه [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 118-141]

ع

 • عصاره، فریده تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر انتخاب تصاویر در آرشیوهای تصویری خبر در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 144-165]
 • علیاری مولان، حجت پیشنهاد الگو برای ایجاد آرشیو مشارکتی در کلانشهر تهران [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 116-143]
 • علم، محمدرضا قانون استخدام کشوری در دورۀ پهلوی دوم با تکیه بر اسناد [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 72-88]

غ

 • غائبی، امیر مدیریت اسناد رسانه‌های اجتماعی دانشگاه‌های برتر جهان: پیشنهاد چارچوب برای دانشگاه‌های ایران [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 166-183]

ق

 • قربانی، مهدی ارزیابی رفتار نانوکامپوزیت‌هایِ الیاف سلولز نسبت به دمای نرم‌شوندگی (Tg) با هدف مرمت اسناد کاغذی [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 166-192]
 • قنبری نژاد، زینب چالش‌های اجرای اصلاحات ارضی در فرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج فارس (1341-1350ش) [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 6-35]

م

 • محمدی، امین کمیسیون تطبیق حوالجات (حواله‌جات): شکل‌گیری و انحلال(1293-1300ش) [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 90-115]
 • میرحسینی، زهره شبکه‌ مفهومی توصیفگرهای اسناد شرعی در آرشیو ملی ایران [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 142-164]
 • ملایی توانی، علیرضا کمیسیون تطبیق حوالجات (حواله‌جات): شکل‌گیری و انحلال(1293-1300ش) [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 90-115]

ن

 • ناخدا، مریم پیشنهاد الگو برای ایجاد آرشیو مشارکتی در کلانشهر تهران [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 116-143]
 • نصرآبادی، مجید سویه‌های توسعه‌طلبی ارضی روسیه از خلیج حسین‌قلی در شمال تا سرخس در شمال شرق ایران بعداز قرارداد آخال 1299ق [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 48-70]
 • نصراللهی، صلاح حفاری‌های تجاری و اشیای کشف شده در زیویّه در سال‌های 1325 تا 1332ش. [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 36-63]
 • نوری، مصطفی نقش آلمانی‌ها در تأسیس راه‌آهن در ایران عصر رضاشاه [دوره 30، شماره 2، 1399، صفحه 118-141]
 • نورائی، مرتضی سویه‌های توسعه‌طلبی ارضی روسیه از خلیج حسین‌قلی در شمال تا سرخس در شمال شرق ایران بعداز قرارداد آخال 1299ق [دوره 30، شماره 1، 1399، صفحه 48-70]