لویی کاستالدی، پزشک جراح دربار و قونسول دولت قاجار در میلان، به روایت اسناد (1320-1329 ق./ 1902-1911)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی/ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده

لویی کاستالدی، پزشکی ایتالیایی است که در طی سال‌های 1293-1320ق./1876-1902، به عنوان معلم طب در دارالفنون، و نیز در مقام پزشک مخصوص و جراح، به استخدام دولت و دربار قاجار درآمد. سپس، طی سال‌های 1320-1329ق./1902-1911، به سمت قونسول رسمی ایران در میلان منصوب شد. از فعالیت‌های پزشکی کاستالدی در ایران، به جز اطلاعات پراکنده، گزارش مبسوطی در دست نیست؛ اما 53 برگ سند اداری، در آرشیو وزارت امور خارجه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، وجود دارد که مبین فعالیت‌های 9 سالۀ او در سمت قونسولگری است. چگونگی انتخاب و انتصاب کاستالدی در سمت قونسولگری میلان، نمایندگی وی در نمایشگاه بین‌المللی کالا در میلان، رد پیشنهاد نمایندگی دولت ایران از سوی کاستالدی برای شرکت در کنگره بین‌المللی بیماری سل و نمایشگاه طبی روم، مجادلات و اختلافات او با دولت‌های پس از مشروطیت- به واسطۀ عدم پرداخت حقوق و مقرری وی که از سوی مظفرالدین شاه وضع شده بود- از اهم مسائلی است که در این اسناد مطرح شده‌اند. پژوهش حاضر، با رویکرد تحلیلی، به بررسی این موارد، در دو بستر تاریخی قبل و بعد از مشروطیت می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Louis Castaldi: the Royal Court Surgeon and the Consul of the Qajar Government in Milan, According to Records (1902-1911)

نویسنده [English]

  • Mohsen Bahramnejad
چکیده [English]

Louis Castaldi was an Italian physician who was employed by the government and the royal court of Qajar during 1876-1902 as a teacher of medicine in Dar al-Funun and also as the special physician and surgeon of the Qajar court. Then he was appointed as the offcial consul of Iran in Milan during 1902-1911. There are no comprehensive reports about the medical activities of Castaldi in Iran and little information is available on this issue. But there are fifty three administrative records in the archives of the Ministry of Foreign Affairs and the National Library and Archives of Iran which portray the nine years of Castaldi's activities in the position of Iran's consul. The most important issues discussed in these records include: how Castaldi was chosen and appointed as Iran's consul in Millan, being the representative of Iran in the International exhibition of goods in Millan, rejecting the suggestion of Iran's government to be Iran's representative in the international congress on Tuberculosis and the medical exhibition of Rome, and his conflicts with the governments after the constitutional revolution that didn't pay his salary which was set by Mozafar al-Din Shah. This research studies these issues in two historical eras i.e. before and after the constitutional revolution, with an analytic approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Louis Castaldi
  • surgeon
  • physician
  • consul
  • Milan
  • expo
  • legal claims