عشروده‌نیم (بررسی یکی از اصطلاحات مالی دورۀ صفویه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای تاریخ محلی/ دانشگاه اصفهان

چکیده

اسناد، از منابع با ارزش تاریخی به شمار می‌آیند که تحقیق بر روی آن‌ها می‌تواند برطرف کنندۀ بسیاری از ابهامات دربارۀ دوره‌های مختلف تاریخی باشد؛ به خصوص اسناد دورۀ صفویه و آنچه دربارۀ تشکیلات مالی آن دوران وجود دارد. در این مقاله، با رویکرد تحلیلی، به بررسی اطلاعات اسناد عشروده‌نیم، موجود در مرکز آستان قدس رضوی خواهیم پرداخت. در قسمت سندشناسی، به بررسی شکلی و محتوایی و ارزش‌های گوناگون اطلاعاتی اسناد می‌پردازیم؛ و در قسمت سندپژوهی با طرح سوالاتی مانند معنا و مفهوم عشروده‌نیم در دورۀ صفویه، محل دریافت مبالغ، محل خرجکرد، و چگونگی وصول آن، سعی خواهد شد اطلاعات موجود در اسناد استخراج و با سایر منابع این دوره مستندسازی گردد. یافته‌های حاصل از این تحقیق نشان‌دهندۀ آن است که اطلاعات موجود در اسناد عشروده‌نیم در جای دیگری ذکر نشده و می‌تواند به عنوان منبع با ارزشی، در تاریخ اداری و مالی این دوره، از دیدگاه‌های گوناگون، مورد توجه محققان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ashr-o Dah-Nim (A Study on One of the Financial Terms of the Safavid Era)

نویسنده [English]

  • Abolfazl Hassanabadi
چکیده [English]

Records are one of the valuable historical resources of the Safavid Era which may shed light on many historical ambiguities of this era, including financial issues about which there is a shortage of information resources. This paper studies the information of the Ashr-o Dah-Nim records available in the Astan Qods Razavi Library with an analytic approach and in two different sections. In one section it studies the form, content and various information values of records and in the other it studies issues such as the meaning and concept of Ashr-o Dah-Nim in the Safavid Era, where it was received, how it was spent etc. The findings of this research show that most of the information available in the Ashr-o Dah-Nim records is not mentioned anywhere else and these records are the only valuable resources in this regard. The information found in these records can be used by researchers as a valuable resource to study different aspects of the administrative and financial history of this era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • records
  • Ashr-o Dah-Nim
  • Sivarqal
  • Astan Qods Razavi
  • Safavid era