پذیرش نظام آرشیو رقمی صدا توسط برنامه‌سازان رادیویی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران: چالش‌ها، موانع و راهکارها بر اساس «مدل پذیرش فناوری دیویس»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی و کارشناس ارشد آرشیوهای صدا و سیما

2 استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی/ دانشگاه شاهد

چکیده

در طی چند سال اخیر مفهوم جدید آرشیو رقمی پا به عرصه ظهور گذاشته است که به نظر می‌رسد در همین عمر کوتاه خود طلایه‌دار نگرشی نو به مفهوم آرشیو بوده و این مقوله را در معرض تغییرات بنیادین قرار داده است.
روش پژوهش: مقاله حاضر با بهره‌گیری از مدل علمی پذیرش فناوری دیویس به بررسی موانع موجود بر سر راه گسترش و پذیرش آرشیو رقمی صدا توسط برنامه‌سازان از نقطه نظر کاربردی در منطقه شمال غرب کشور پرداخته و با ارائه راه حل‌هایی به حذف این موانع پرداخته است. این پژوهش از نوع تحلیلی است که با روش پیمایشی به انجام رسیده است .
جامعه آماری: جامعه آماری این مطالعه را 100 نفر از برنامه‌سازان صدای جمهوری اسلامی ایران در منطقه شمال غرب کشور در شهرهای ارومیه، تبریز، اردبیل، زنجان، قزوین، سنندج و مهاباد تشکیل می‌دهد که با توجه به محدود بودن جامعه، از روش سرشماری استفاده شده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد.
یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان داد که برداشت ذهنی از مفیدبودن و برداشت ذهنی از آسانی یادگیری تاثیر مهمی در پذیرش نظام آرشیو رقمی صدا دارد و این نشان‌دهنده آن است که هر چه نظام آرشیو رقمی صدا از نظر برنامه‌سازان رادیویی برای بهبود عملکرد کاریشان مفیدتر و از نظر یادگیری آسان تشخیص داده شود بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در پایان نیز، با توجه به یافته‌های پژوهش، توصیه‌هایی برای افزایش سرعت پذیرش نظام آرشیو رقمی صدا توسط برنامه‌سازان رادیویی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

e Acceptance of the Digital Audio Archives System by Radio Program Producers in the I.R. Iran Broadcasting Organization: Challenges, Obstacles, and Solutions Based on the "Davis Technology Acceptance

نویسندگان [English]

  • Talat Hassanpoor 1
  • Abdolreza Noroozi Chakoli 2
چکیده [English]

During recent years, the new concept of digital archiving has emerged and in its short life, this concept has led a new approach toward archives and has caused archives to be subject to fundamental changes. Using the Davis Technology Acceptance Model, this paper studies the obstacles to the development of digital audio archives and their acceptance by the producers from the viewpoint of usage in the northwest region of Iran, and has provided some solutions for removing these obstacles. The research community includes 100 radio producers of the I.R. Iran Broadcasting in the northwest region of Iran in Orumieh, Tabriz, Ardabil, Zanjan, Qazvin, Sanandaj and Mahabad cities. Because of the limited community size, a survey method was used and the required information was collected using a questionnaire. The findings of this study show that most of the research population believes that digital audio archives are beneficial and easy to use and that most of the radio program producers have decided to use digital archives. Among the limitations of the existing digital archives, "retrieval speed", "search windows", and "quality of content and sound of archival resources" were most frequently highlighted by the participating program producers. Finally some solutions are provided for improving the acceptance of digital audio archives.