بررسی نقش‌آفرینی جنبش دانش‌آموزی در عمومی‌سازی مبارزات انقلاب اسلامی: مطالعۀ موردی دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ شهر اصفهان (1350-1357)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی، گروه تاریخ دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 . استاد، گروه تاریخ دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه تاریخ دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
هدف: در پژوهش حاضر نقش گروه اجتماعی نوجوانان در روند حرکتی انقلاب اسلامی بررسی شده‌است. پرسش اصلی این تحقیق، نقش دانش‌آموزان در انقلاب اسلامی است و پرسش فرعی آن میزان اثرگذاری دانش‌آموزان در عمومی‌کردن نهضت اسلامی است.
روش٫ رویکرد پژوهش: بنابه ماهیت موضوع و نیاز به بررسی میدانی، شهر اصفهان به‌عنوان محدودۀ مکانی تحقیق، و مرحلۀ نهایی نهضت (۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷) به‌عنوان محدودۀ زمانی تحقیق انتخاب شد. پژوهش به‌روش کیفی و با تکیه بر اسناد موجود و به‌طور ویژه مصاحبۀ فعال (تاریخ شفاهی) انجام شده‌است.
یافته‌ها و نتیجه گیری: نقش دانش‌آموزانِ مقطع متوسطۀ اصفهان در عمومی‌کردن انقلاب و مشارکت بخش‌های گوناگون مردم این شهر در مرحلۀ نهایی نهضت، اساسی و خیلی اثرگذار بوده‌است. دانش‌آموزان به‌ویژه از آبان 1357، در کشاندن مردم به خیابان‌ها نقش اصلی را داشته‌اند و به‌همین&zwn

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Student Movement in the Publicization of the Islamic Revolution: A Case Study of Isfahan Students (1972-1979)

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghanuni 1
  • Morteza Nouraei 2
  • Fereydoon Allahyari 3
1 PhD Student of History of Islamic Revolution, Department of History, University of Isfahan, Isfahan, I. R. Iran
2 Professor, Department of History, Department of History, University of Isfahan, Isfahan, I. R. Iran
3 . Professor, Department of History, Department of History, University of Isfahan, Isfahan, I. R. Iran
چکیده [English]

Abstract:
Purpose: The purpose of the research is to investigate the role of teenagers as an important social group, their movement and its effectiveness in publicizing the Islamic Revolution.
Method and Research Design: Archival records and Oral history of Isfahan from1972 to 1979 were investigated.
Findings and conclusions: The role of secondary school students of Isfahan in publicizing the revolution and the participation of various citizens of the city were fundamental and very effective in the final stage of the movement. Students played the main role in bringing people to the streets, especially since November 1978, and thus were the leaders in the final process of street struggles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Participation
  • Students
  • Secondary Level
  • Islamic Revolution

 

منابع

اسناد منتشرنشده

آرشیو شخصی نگارنده
اسناد آموزش‌وپرورش: دفاتر ثبت‌نام و اطلاعات مدرسان دبیرستان‌های اصفهان.
اسناد موجود در وزارت اطلاعات: 11350/10ه2؛ 11387/10ه؛ 5765/10ه2.
اسناد بنیاد دانش‌نامۀ انقلاب اسلامی (بنیاد تاریخ): ۱۳۳۹۰/ه؛ 23122/53؛ 1401/10ه؛ 12453/311، صص 1-4؛ 3-17-77/ ه4)؛ 9825/10/ه2؛ ۱۰۶۰۳/ ۱۰ه.
مرکز اسناد انقلاب اسلامی (مراسان): 38؛ 39؛ 01466071؛ 001466073.

کتاب

احمدی،‌ حسین. (1395). نقش دانش‌آموزان و معلمان در انقلاب اسلامی. تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
اسناد لانۀ جاسوسی آمریکا. (ج9). (1387). تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.
انقلاب اسلامی به‌روایت اسناد ساواک: استان اصفهان. (ج2). (1386). تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات.
انقلاب اسلامی به‌روایت اسناد ساواک: استان اصفهان. (ج4). (1395). تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات.
انقلاب اسلامی به‌روایت اسناد ساواک. (ج12). (1382). تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات.
بابک، میترا. (1378). خاطرات امیر شهید سپهبد صیاد شیرازی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
بازرگان، مهدی. (1363). انقلاب ایران در دو حرکت. تهران: بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان.
بشیریه، حسین. (1372). انقلاب و بسیج سیاسی. تهران: دانشگاه تهران.
بهنود، مسعود. (1366). دولت‌های ایران از سوم اسفند 1299 تا 22 بهمن 1357 (از سیدضیاء تا بختیار). تهران: جاویدان.
بیرو، آلن. (1376). فرهنگ علوم اجتماعی. (باقر ساروخانی، مترجم). تهران: کیهان.
توکلی، یعقوب. (1388). از اینجا آغاز می‌شود...: تاریخچۀ جنبش دانش‌آموزی در ایران اسلامی. تهران: مرکز آفرینش‌های ادبی‌هنری اتحادیۀ انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان.
چپ در ایران به‌روایت اسناد ساواک (ج9): سازمان جوانان حزب توده. (1380). تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات.
حزب تودۀ ایران؛ از آغاز پیدایی تا انقلاب بهمن 1357. (1362). بی‌نا.
حسینیان، روح‌الله. (1385). یک سال مبارزه برای سرنگونی رژیم شاه (بهمن 1356 تا بهمن 1357). تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
روحانی، حسن. (1388). خاطرات دکتر حسن روحانی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
طلوعی، محمود. (۱۳۷۹).