بررسی وضعیت خدمات اطلاع‌رسانی باغ‌موزه دفاع مقدس شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف :هدف  پژوهش حاضر تعیین وضعیت خدمات اطلاع­ رسانی باغ موزة دفاع مقدس شهر تهران است.
روش­شناسی: روش تحقیق این پژوهش پیمایشی تحلیلی ­است. برای جمع ­آوری اطلاعات و داده­ ها از ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته و سیاهه وارسی برای مشاهده هدفمند استفاده شد. جامعه پژوهش شامل 200 نفر بازدیدکننده از قشرهای مختلف(دانش­آموزان، دانشجویان، طلاب، خانوادة شهدا، جانبازان، کارمندان سازمان­های مختلف نظیر صنایع دفاع، بنیاد شهید، و آتش­نشانی  )است. هدف از انتخاب این گروه­ها این بود که بتوان پژوهشی مستند با واقعیت از گروه­های مختلف در روزهای متعدد و سن و جنس ­های مختلف را انتخاب نمود  و این کار به­ همین دلیل در روزهای متعدد انجام شد.
یافته­ های پژوهش: یافته­ ها نشان داد که خدمات اطلاع ­رسانی در موزه باغ ­موزه دفاع مقدس شامل  سایت، نمایش فیلم، رسانه ­های مکتوب، بروشور، تابلوی شیشه ­گردان، تابلوی رقمی، اشیای موزه­ای، تقسیم ­بندی تالارها بر اساس موضوعات، و راوی می‌باشد. نتایج به­ دست آمده از اطلاع ­رسانی موزه دفاع مقدس نشان داد بالاترین میانگین مربوط به  عدم الگوی مناسب و همچنین عدم مدیریت مناسب جهت اطلاع­ رسانی بود، در مورد رضایت بازدیدکنندگان از وضعیت اطلاع­رسانی  موجود  5/39 درصد رضایت کامل داشتند. در مورد نقش ­های اطلاع­رسانی در باغ موزه دفاع مقدس،  نقش مذهبی 30 درصد، نقش اجتماعی 40 درصد، رسالت فرهنگی 5/37 درصد، و رسالت پژوهشی 5/22 درصد را به ­خود اختصاص دادند. نتیجه به ­دست آمده نشان  داد که نقش اجتماعی  بیشترین میانگین را در بین بازدید­کنندگان داشته است.
نتیجه ­گیری: نتایج نشان داد که بین اطلاع­ رسانی مناسب و رضایت بازدید­کنندگان تفاوت معنی­ داری وجود دارد. یعنی هرچه اطلاع ­رسانی بهتر و بیشتر انجام شود تعداد بازدیدکنندگان بیشتری از موزه بازدید خواهند کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Information Services in the Tehran Holy Defense Garden-Museum

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Khodadad
  • Fahimeh Babolhavaeiji
MA Student, Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Faculty of Humanities, Tehran, I.R.Iran
چکیده [English]

Purpose: This paper identifies the quality of information services in the Tehran Holy Defense [ie Iran-Iraq War, 1980-1987] Museum.
Method/Research Design: Aself-designed questionnaire and a checklist were used for data gathering. The questionnaire was distributed among 200 visitors of different social strata (such as school, university, and seminary students, martyrs’ survivors, disabled veterans and employees of different public bodies, like the Defense Industries Organization, the Foundation of Martyrs and the Veterans’ Affairs and Fire Departments. Data was gathered on different days.
Findings: Services at the Museum consist of a website, movies, print media, brochures, rotating and digital bulletins, museum objects, and the division of halls and guides among different subjects. 39.5% of visitors were satisfied with the services. Social role had the highest score at 40%, following by cultural at 37.5%, religious at 30% and research at 22.5%. Lack of proper standards and management in information services were among the highest deficiencies, according to respondents. 
Conclusion: There is significant difference between proper information services and visitors' satisfaction. In other words, the better information services offered, the more visitors will be inclined to visit the museum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information services
  • Holy Defense Museum
-­ ارسلان پور، امیرهادی(1385).موزه و بناهای یادبود دفاع مقدس. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد معماری. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران.
بیات، بابک(1378). موزه دفاع مقدس و نمایشگاه علوم و صنایع نظامی‌در اصفهان. پایان‌نامة کارشناسی ارشد معماری، واحد خوراسگان، خوراسگان.
بورکو،(1358). دانش اطلاع‌رسانی چیست. نشریه فنی مرکز مدارک علمی‌.
توکلی­نیا، میثم(1386). باغ موزه جنگ و یادمان دفاع مقدس. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد معماری.دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران.
زنگی‌بند، نسیم(1389). موزه دفاع مقدس سنندج. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد قزوین، قزوین.
ذاکری، مهدی(1387). باغ موزه موزه دفاع مقدس آیینه حماسه وحضور. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد.
فاضلی،هنگامه(1387). موزه دفاع مقدس دیدگاه صلح. پایان‌نامة کارشناسی معماری. دانشگاه تهران، تهران.
گودرزی،علی(1387). موزه دفاع مقدس دیدگاه جنگ. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد معماری. دانشگاه تهران، تهران.
Dickenson, Victoria(1992). Museum Visitor Surveys: An Overview, 1930–1990. Cultural Economics, pp 141-150.
McGregor, Katharine Elizabeth(2003). Claiming history: military representations of the Indonesian past in museums, monuments and other sources of official history from late guided democracy to the new order. Unpublished doctoral dissertation. University of Melbourne, Melbourne, Australia.